"Ärtan"

Art-Wave's Art Nouveau

 SEU(u)CH DKUCH

 Utsedd till Årets utställningsspringer 2016 av Springerklubbensyd